Stučná historie Centrálu

                Historie hotelu Centrál sahá až do druhé poloviny 19. století kdy zde fungoval Hostinec u Zlatého hroznu. Po založení novopackého pivovaru (1872) se z této budovy stává Pivovarský hotel. Počátkem 20. století začal hotel chátrat a nestačil dynamickému rozvoji města. Kolem roku 1905 byl tento pivovarský hotel zbořen a na jeho místě vyrostl Hotel Centrál. Ten se stal hotelem noblesním, a zároveň byl centrem kulturního, společenského ale i politického dění ve městě.

                V druhé polovině sedmdesátých let bylo rozhodnuto o rekonstrukci hotelu a jeho rozšíření. Hotel byl znovu otevřen roku 1982 i přes to, že některé opravy fasády trvali až do léta 1985. Po revoluci došlo k několika výměně majitelů. Budova začala postupně chátrat, poslední taneční kurzy končili kolem roku 2002. Dále budova sloužila jen příležitostným výprodejům a prodejcům levného textilu.

                K zásadní změně této situace se začalo nachylovat až kolem roku 2013. Skupina lidí v místním sboru Jednoty bratrské začala přemýšlet o obnovení zašlé slávy hotelu Centrál a začala hledat možnosti jak budovu získat alespoň do podnájmu. Nakonec se jako jeniné schůdné řešení našlo zapůjčit si peníze a pokusit se budovu odkoupit.

                Z kraje roku 2015 zakoupila budovu firma Paradix s.r.o. , společnost založená sborem Jednoty bratrské a začíná postupná obnova. Po necelém roce se ve velkém sále začínají pořádat první koncerty. Při rekonstrukci je vyměněna velká část vodoinstalace a elektroinstalace. V budově je instalováno nové topení. Z bývalé restaurace vznikají tři obchodní jednotky a budova začíná opět ožívat.

                V roce 2016 se otevírá kavárna, začíná se pravidelně scházet rodinné centrum a na podzim se po dlouhé odmlce opět pořádají taneční kurzy. S podporou města se povedlo nově vymalovat velký sál, pořádá se veřejná sbírka na židle do sálu. Od roku 2017 je Hotel Centrál vyhlášen kulturní památkou.

                Obnova pokračuje dál a snad se daří obnovovat i kulturní dění v budově. Kromě koncertů a plesů jsou to i módní přehlídky a další akce. S podporou ministerstva i kraje se podařila rekonstrukce podloubí. V útrobách hotelu byly zušlechtěny další prostory pro lepší a širší provoz naší pražírny. 

                Veškeré dění by jen stěží mohlo fungovat bez nadšených lidí z Nové Paky i okolí, kteří se nebojí přidat pomocnou ruku. Tak se kromě honosných akcí v přepychovém sálu konají i praktické brigády nadšenců.